Ackersate - Camping op de Veluwe
Vakantiepark Ackersate
Accommodaties en kamperen
Huisdieren welkom
Voor jong en ouder
Binnen- en buitenzwembad met glijbanen
Vakantiepark Ackersate op de Veluwe
Vakantiepark Ackersate
Vakantiepark Ackersate
Vakantiepark Ackersate

Privacyverklaring

Last minute eropuit
Extra voordelig genieten

Privacyverklaring

 

Vakantiepark Ackersate, gevestigd aan Harremaatweg 26, 3781 NJ Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.ackersate.nl 
Harremaatweg 26 
3781 NJ Voorthuizen 
0342-471274

 

Dhr. E.G. van Ommen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ackersate. 
Hij is te bereiken via egvanommen@ackersate.nl

   

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ackersate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer

   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ackersate.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

    

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Ackersate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (via Ardoer en via Ackersate)
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Ackersate analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Ackersate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: zolang als nodig is voor communicatie met de gast en de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

   

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ackersate verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met toestemming van betrokkenen.

Tevens delen wij uw gegevens met Ardoer, een samenwerkingsverband, om daarmee een aantal processen te optimaliseren. Om ook daar uw gegevens optimaal te beschermen hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin zaken als gegevensbescherming zijn afgesproken.

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Ackersate gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u genoemde derde te versturen.

U kunt voornoemd verzoek sturen naar info@ackersate.nl. Ter controle van uw persoonsgegevens, willen wij u vragen om bij het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, beantwoorden. Ackersate wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Ackersate gaat zorgvuldig om met uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ackersate.nl.